0

ความแตกต่าง ของ บอนสีมิ่งมงคล และ บอนสีมิ่งมหามงคล

Share

มิ่งมหามงคล

ความแตกต่าง ของ บอนสีมิ่งมงคล และ บอนสีมิ่งมหามงคล ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร?
ซึ่ง บอนสีมิ่งมหามงคล เป็นบอนสีโบราณ และ บอนสีมิ่งมงคล เป็นบอนสีเลียนแบบ

บอนสีมิ่งมหามงคล เมื่อกัดสีเต็มที่แล้วจะมีพื้นระบายสีแดง กระดูกร่างแหและเส้นสีเขียวเข้ม ใบเป็นรูปใบโพธิ์กลม หูไม่ได้ชิดมาก เมื่อกัดสีแล้วจะเหลือสีเขียวน้อยมาก
มิ่งมหามงคล 2
แต่ช่วงที่ยังไม่กัดสี พื้นใบจะสีเขียวเข้มเลย ชอบดินร่วนซุย ชอบแดด และมีน้ำหล่อก้นกระถาง จะทำให้ใบไม่ตกในฤดูหนาว

มิ่งมงคล

(เครดิตภาพ : จากอินเตอร์เน็ต)

บอนสีมิ่งมงคล เป็นบอนจีนนำเข้ามาจากการเลียนแบบของ บอนสีมิ่งมหามงคล จะมี ความแตกต่าง คือ หูชิด ใบยาว กัดสีออกชมพู เนื้อใบบางกว่า กัดสีแล้วจะเหลือสีเขียวและขาวมากกว่า บอนสีมิ่งมงคล ราคาจะถูกกว่าเพราะเป็นตอนเลียนแบบ และเพิ่งนำเข้า

 

ครั้งหน้าจะมีความรู้เกี่ยวกับบอนสีตัวไหนมาฝาก รอติดตามชมกันนะคะ

บอนสีมิ่งมงคล

บอนสีมิ่งมหามงคล